0

Οι ομιλίες της Τετάρτης: H μαγεία και η επίδραση του νερού στο σώμα, τα συναισθήματα και τη σκέψη.

Η ομιλία αυτή περιλαμβάνει  δύο ενότητες.   Στην πρώτη ενότητα θα συζητήσουμε  : τη σημασία του νερού για την υγεία και την αρμονική λειτουργία του οργανισμού. την καταλυτική του σημασία σε [...]